Sorunuz mu var?
Bize yazın...
Çağrı Merkezi
(312) 230 2 230
Sigorta İstiyorum

Deneyimli sigorta uzmanlarımız tüm ihtiyaçlarınızı karşılamaya hazır. Sizler için proje geliştiriyor, yeni çözümler üretiyoruz.

HEMEN TEKLİF AL

Mesleki Sorumluluk Sigortaları

Sizin için hazırladığımız www.meslekisorumluluk.org sayfasında sorumluluk poliçeleriyle ilgili detaylı bilgiye ulaşabilir. Uzman ekibimizle canlı olarak bağlantıya geçebilirsiniz. Teklif istemeniz durumunda ekibimiz sizinle iletişime geçecektir.

HEMEN TEKLİF AL

Yeminli Mali Müşavirlier Mesleki Sorumluluk Sigortası

3568 sayılı yasanın yüklediği yükümlülükler dahilinde gerçekleşebilecek meslek hatalarını 5 yıl geriye dönük hasarları teminat altına almaktadır. Poliçenin yenilenmemesi durumunda ise 5 yıl hasar ihbar süresi tanımaktadır

 Bu sigorta ile Sigortacı, Sigortalının yapmış olduğu mesleki hizmetleri kusurlu olarak yerine getirmesinden ya da gereği gibi yerine getirememesinden ötürü üçüncü kişiler tarafından Sigortalıya karşı ileri sürülecek tazminat taleplerini kapsam altına almaktadır.

Poliçe başladığı andan itibaren iki yıl öncesine kadar olan mesleki faaliyetlerinizden kaynaklanan tüm riskleri teminat altına almaktadır.

Sigorta süresi bitiminden itibaren ileriye dönük beş sene boyunca mesleki faaliyetler teminat altına alınmaktadır.

Bu poliçe kanuni mirasçıları da koruma altına almaktadır.

Kesinleşmiş idari karar-ödeme emri, ihbarname- geldiği andan itibaren sigortalı sigorta şirketine yapacağı bir beyanla poliçesini devreye sokabilmektedir. Bu şeklide sigortacı sigortalının mal varlığına gelebilecek kısıtlamayı kaldıracak şekilde teminat gösterecektir.

Bu poliçe, sigortalının müteselsil sorumluluk gereği ödeyeceği ssk primi, vergi, vergi cezası, gecikme zammı ve gecikme faizini temin eder.

İlk beş sene boyunca yapılan yenilemelerde her yıl hasarsızlık indirimi uygulanacaktır.

Yeminli Mali Müşavirlerimizin sorumluluklarının ne kadar büyük olduğunu biliyoruz. Bu yüzden Mesleki Sorumluluk Sigortası ile mesleğinizi icra ederken üçüncü şahıslardan tarafınıza gelebilecek tazminat taleplerine karşı sizi koruma altına alıyoruz.

Mali Müşavirler Mesleki Sorumluluk Sigortası

3568 sayılı yasa kapsamında meslek mensubunun hizmetini yerine getirememesi kusur ihmal hata unutma nedeniyle üçüncü kişiler tarafından meslek mensubundan istenilebilecek tazminatları karşılayan sigortadır. Geçmişe dönük 5 yıl genişletilmiş teminat sağlayarak yenilendiği takdir de de geriden gelen kapsama tarihini koruyan bir sigorta türüdür

Bağımsız Denetçilik Mesleki Sorumluluk Sigortası

Bu sigorta ile Sigortacı, Sigortalının bağımsız denetim faaliyeti sonucu sunulacak raporun verileceği kurumun tespit ettiği bağımsız denetim faaliyetleri hakkındaki yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat gereğince vermekte olduğu mesleki hizmetleri kusurlu olarak yerine getirmesinden ya da gereği gibi yerine getirememesi sonucunda finansal tabloların güvenilirliğini önemlilik arz eden ölçüde etkileyecek hususların ortaya çıkmasının doğuracağı zararlar ile ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı olarak bağımsız denetim hizmetini bağımsız denetim standartlarına uygun yapmaması nedeniyle üçüncü şahıslar tarafından kendisine karşı ileri sürülecek tazminat taleplerini kapsam altına almaktadır..

Poliçe başladığı andan itibaren 1(bir) yıl öncesine kadar olan mesleki faaliyetlerinizden kaynaklanan tüm riskleri teminat altına almaktadır. Sigorta süresi bitiminden itibaren ileriye dönük beş sene boyunca mesleki faaliyetler teminat altına alınmaktadır. Kesinleşmiş idari karar-ödeme emri, ihbarname- geldiği andan itibaren sigortalı sigorta şirketine yapacağı bir beyanla poliçesini devreye sokabilmektedir. Bu şeklide sigortacı sigortalının mal varlığına gelebilecek kısıtlamayı kaldıracak şekilde teminat gösterecektir.

Avukatlık Mesleki Sorumluluk Sigortası

Meslek mensubunun ihmal kusur sonucu mesleki faaliyetini yerine getirememe, hata, ihmal yanlış beyan da bulunma hatalı yanıltıcı beyan verme gizliliği ihlal gibi fiiller sonucu müvekkillerin talep edeceği tazminat teminat altına almaktadır.

Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının ‘Avukat’ sıfatıyla vermekten olduğu mesleki hizmetleri dolayısıyla Sigortalıya karşı ileri sürülecek tazminat taleplerine karşı teminat sağlamaktadır.

Poliçe başladığı tarihten itibaren 5 yıl öncesine kadar olan mesleki faaliyetlerden olan tüm riskler teminat kapsamına alınmaktadır.

Sigorta süresi bitiminden itibaren ileriye dönük 2 sene boyunca mesleki faaliyetler teminat altındadır.

Avukatın yanında hizmet akdi ile çalışan personelin ya da vekâletname veya yetki belgesi tevkil edilmiş avukatların yapmış olduğu işlem ve kaçınmalardan dolayı avukata düşecek hukuki sorumluluklar teminat altındadır.

Sigorta şirketi eğer tazminat talebi konusuna göre mahkeme kararı sonucunu beklemeyi tercih ederse, hükmolunan tüm tutardan (poliçe limitini aşsa dahi) sorumlu olacaktır.

Poliçemiz ferdi kaza teminatını kapsamaktadır.

İlk üç sene boyunca yapılan yenilemelerde hasarsızlık indirimi uygulanmaktadır

Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası

Faaliyet alanınız ne olursa olsun, işinizi gerçekleştirirken direkt veya dolaylı yoldan çevrenizdekilere zarar verme olasılığınız her zaman vardır. Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası ile mesleki faaliyetiniz esnasında üçüncü şahıslara verebileceğiniz zararlardan doğabilecek tazminat taleplerine karşı sizleri güvence altına alıyoruz.

İşveren Mali Sorumluluk Sigortası

Biliyoruz ki işyerinizde güvenli bir çalışma ortamı yaratmak için gerekli tüm önlemleri alıyorsunuz. Buna rağmen meydana gelebilecek istenmeyen bir durum sizi maddi, manevi zor durumda bırakabilir. İşveren Mali Sorumluluk Sigortası ile Sosyal Sigortalar Kanunu’na tabi çalışanlarınızın karşılaşabileceği iş kazalarına karşı önleminizi alarak hem çalışanlarınızı hem de işinizi güvence altına alabilirsiniz.

Mimarlar ve Mühendisler Mesleki Sorumluluk Sigortası

Tasarladığınız ve üzerinde çalıştığınız yapıların sorumlulukları çok büyük biliyoruz; bu yüzden sizlere Mimarlar ve Mühendisler Mesleki Sorumluluk Sigortası’nı sunuyoruz. Mimarlar ve Mühendisler Mesleki Sorumluluk Sigortası ile çalışmalarınız sırasında karılaşabileceğiniz mesleki risklerin hukuki sonuçlarına karşı korumamız altındasınız.

Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası

Hekim sorumluluk sigortası 30.07.2010 tarihinden itibaren zorunlu hale gelmiştir ve tam adı “Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası” olarak değiştirilmiştir. Bu ürün hekimlerimizi herhangi bir mesleki faaliyeti nedeniyle verdikleri müdahaleye karşı güvence altına almaktadır.

Üstelik bu ürün hekimlerimizi poliçe tarihinden önceki on yıllık dönemde veya sigortalının mesleki faaliyete son vermesi halinde, son sigorta sözleşmesi dönemindeki mesleki faaliyetinden dolayı sözleşmenin bitiş tarihinden iki yıl sonrasına kadar ortaya çıkabilecek taleplere karşı belirlenen limitler dahilinde teminat altına alır. Ancak bahsedilen bu on yıllık dönemin başlangıcı 30 Temmuz 2009’u geçemez ve bir aydan fazla sigortasız kalınan dönemlerde meydana gelen olaylara bağlı olarak sigortalı dönemlerde yapılan ihbarlar için sigorta koruması yoktur.

Ürün Mali Sorumluluk Sigortası

Üretici firmaysanız sorumluluğunuz büyük… Ürünlerinizdeki basit bir hata bile üçüncü şahıslarda maddi veya bedeni zararlara sebep olabilir.Ürün Mali Sorumluluk Sigortası ile faaliyetiniz esnasında meydana gelebilecek bir olay veya ürününüzün üçüncü şahıslar tarafından kullanılması sonucu doğabilecek tazminat taleplerine karşı güvence sağlıyoruz.